Projekti

Zdravija nego prije

Cilj projekta „Zdrava kao prije“ je fokusiran na podizanje svijesti o značaju načina ishrane i fizičke aktivnosti kod bolesnica od raka dojke (u ranom toku terapije). Smatramo neophodnim i veoma značajnim za bolesnice da im se na jednostavan i prihvatljiv način pruze informacije i preporuke o načinu ishrane i fizičkoj aktivnosti i obezbijedi podrška koja im je potrebna za uspješan prolazak kroz sve faze terapije, a i nakon njenog završetka.


Edukacija ženske populacije o karcinomu dojke i važnosti rane prevencije

Opšti cilj predloženog programa je zaštita zdravlja žena u Crnoj Gori, kroz smanjenje pojave bolesti karcinoma dojke i stvaranje mehanizama za prevenciju. Ovom cilju će se doprinijeti podizanjem svijesti žena o važnosti prevencije i ranog otkrivanja karcinoma dojke, kao i razbijanjem predrasuda koje su rasprostranjene u našoj sredini a povezane su sa ovom bolešću. Program predviđa okupljanje stručnjaka i žena sa iskustvom karcinoma sa kojima će se organizovati predavanja za mlade žene o važnosti prevencije bolesti i obavljanja samopregleda.


 

NVO

Zdrava-Dona Montenegrina

Nevladino udruženje “Zdrava-Dona Montenegrina” je osnovano oktobra 2008. sa ciljem sveobuhvatne borbe protiv raka dojke. Udruženje okuplja medicinske stručnjake, studente, bolesnice i sve one koji su pogodjeni tom bolešću.
Naše aktivnosi su usmjerene na rano otkrivanje bolesti, bolje uslove liječenja i podizanje kvaliteta života oboljelih i članova njihovih porodica.
Udruženje se takodje, bavi unapredjivanjem zdravlja i promovisanjem zdravih stilova života u cilju prevencije bolesti.